Data bieżąca:

25-06-2024 08:06

Logowanie

Drogi Użytkowniku,
Jeżeli oszczędzasz w Funduszu PKO DFE i masz aktywny numer PIN, wpisz poniżej
Identyfikator (ośmiocyfrowy fragment numeru Twojego rachunku, np. 12345678 z numeru
01-12345678-IKE-01) oraz PIN lub hasło (jeśli zostało już wcześniej zdefiniowane).

Identyfikator

?

HasłoW przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Telefonicznym Biurem Klienta: 801 10 10 10 (z telefonu komórkowego: 22 539 23 23) - od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 19.00 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Copyright 2018 PKO BP Finat sp. z o. o.